V Zemance je pro nás důležité, aby se naši zaměstnanci domů vraceli s pocitem, že jejich práce má smysl a věděli, že jsou důležitou součástí našeho podnikání.

Minulý pátek byl pro nás v Biopekárna Zemanka výjimečný. Nesl se totiž v duchu firemního dobrovolnictví, což je jeden z našich cílů Strategie udržitelnosti ?.

V Zemance je pro nás důležité, aby se naši zaměstnanci domů vraceli s pocitem, že jejich práce má smysl a věděli, že jsou důležitou součástí našeho podnikání. A právě dobrovolnické dny jim v tom mohou pomoci. Již po několikáté jsme se tak spojili se společností Ochrana fauny, která sídlí nedaleko od nás a vyrazili jsme pomáhat.

Máme radost, že se do dobrovolničení naši zaměstnanci zapojili s velkým nadšením a všichni chtějí akci opakovat. V rámci tohoto dne skládali dřevo, pleli chodníky nebo třeba natírali lavičky. Za odměnu potom šli na prohlídku areálu. Moc díky celému mému týmu, že můžeme naše podnikání dělat společensky odpovědně. Bez dobrých lidí by to jednoduše nešlo ?.

#firemnidobrovolnictvi #strategieudrzitelnosti #zamestnanci

1658754365186