S velkou radostí vám hlásíme, že jsme opět obhájili certifikaci podle normy AOECS standard pro bezlepkové potraviny.

Certifikace Gluten Free je standard vytvořený Bohemia Certification s.r.o., který využívají klienti pro svou prezentaci, jako nezávislé posouzení zavedené výroby bezlepkových výrobků.

 

“AOECS” znamená AOECS, Association Of European Coeliac Societies (Asociace evropských organizací celiaků), nezisková organizace registrovaná v Bruselu, Belgie, pod číslem 1048167, se sídlem v Bruselu, 4 Rue de la Presse, B-1000 Brusel, Belgie.

 

“Standard AOECS” je Standard AOECS pro potraviny vhodné pro osoby s nesnášenlivostí lepku (Příloha č. 2). Je založen na celosvětovém Standardu pro potraviny určené ke zvláštní výživě osob s nesnášenlivostí lepku, Codex Alimentarius, a je nedílnou součástí této Smlouvy. Popisuje ty skupiny potravin, které smějí být označeny Symbolem, specifikuje technické požadavky, určuje limity, analytickou metodu, četnost analytického testování a má čtyři Přílohy: 


Naše záruky

  • certifikovaná společnost poskytuje odběratelům a konečným spotřebitelům záruku, že provedla analýzu nebezpečí a rizik majících vliv na výrobu bezlepkových potravin a implementovala účinné nástroje pro řízení systému, který produkuje bezlepkové výrobky
  • spotřebitelé a obchodní partneři mají záruku, že každá šarže výrobku byla uvolněna na základě provedení důkladné analýzy na deklarované množství lepku
  • certifikát je respektován v zemích EU i v USA

 

velikonoční bio sušenky optimized