Vize

Upéct ty nejlepší sušenky. Takové, ve kterých najde tu svou zamilovanou každý. Proto pečeme z těch nejkvalitnějších surovin v BIO kvalitě. Držíme se tradičních receptur a poctivé ruční práce.

Mise

Podnikat férově a udržitelně s ohledem na životní prostředí. Inspirovat a podporovat lokální eko farmáře. Mít dobré vztahy s našimi dodavateli, odběrateli i zaměstnanci.

Video

Cirkulární produkty

Jsou takové sušenky a krekry, jejichž hlavní složku představuje zbytková surovina z jiné potravinářské výroby. Surovina, která už běžně nemá další využití, je však stále plná živin a vitaminů. Například dužina, která zbyde po odšťavnění červené řepy, mrkve nebo jablek. Kávová sedlina nebo pivovarské mláto. Všechny tyto suroviny by se museli zlikvidovat, místo toho z nich však u nás vzniká něco nového.

Cirkulární řadaVidea

Bez obalu

Obaly všech našich produktů jsou recyklovatelné a minimalistické. Ve všem myslíme na to, abychom šetřili planetu. Pro tu je však nejlepší, když nevznikne žádný odpad, tedy ani zbylý obalový materiál. A tak naše sušenky a krekry dodáváme také bez obalu do bezobalových prodejen. V našich skladech tak rostou pětikilové komíny přepravek plných sušenek a krekrů, které sdílenou dopravou rozvážíme odběratelům. Prázdné boxy si pak sami vyzvedneme a použijeme napříště.

Bezobalová mapa Video

Zelená energie

Neboli elektřina z obnovitelných zdrojů, jako je slunce, vítr, voda nebo bioplyn. Takovou elektřinu odebíráme i pro naši pekárnu. Proč? Protože ekologicky šetrný provoz je pro nás stejně důležitý jako kvalita našich výrobků. Proto odebíráme Elektřinu Nazeleno.

Strategie udržitelnosti

 1. Inspirovat firmy a jednotlivce k udržitelnému podnikání
  Vyrábíme sušenky z dužiny ovoce a zeleniny i z kávové sedliny. Odebí­ráme zelenou elektřinu. Dodáváme produkty do bezoba­lových prodejen. Chceme inspirovat i ostatní podnikatele a ukázat, že udržitelný byznys je nejen možný, ale i vý­dělečný.

 2. Vybudovat první evropskou udržitelnou pekárnu
  Chceme postavit první evropskou zelenou pekárnu. Takovou, která bude chytře hospodařit s vodou a energií, ve které se nebude plýtvat materiály, a která bude fungovat na cirkulár­ních principech s minimálními potřebami a zátěží pro okolní krajinu.

 3. Znát původ u 50 % našich surovin
  Chceme vědět, v jakých podmínkách vyrostly suroviny, se kterými pracujeme. Dosud známe producenty zhruba 15 % surovin, které pocházejí od českých ekozemědělců. Jsou to dodavatelé jablek, vajec, čokolády, tuků a třtinového cukru.

 4. Pomoci tomu, aby českých ekozemědělců bylo více
  Záleží nám na zdravé krajině. Chceme proto podporovat a motivovat lokální ekozemědělce v jejich práci. Tím, že od nich budeme odebírat suroviny a propojovat je s experty i dalšími ekofarmáři.

 5. Vyrábět bezpečné a zdravé potraviny i pro alergiky
  Nepoužíváme palmový tuk, umělá barviva ani konzervanty. Umíme péct bez lepku a nově chceme u produktů uvádět i obsah vlákniny, aby si mezi našimi produkty vybrali i lidé s dalšími alergiemi a intolerancemi.

 6. Nabízet produkty s obsahem proteinu vyšším než 17 %
  Chceme připravit 3 až 4 nové produkty s obsahem proteinu. Protože protein je základní stavební hmota všech buněk. A protože je výživově velmi bohatý, umožňuje snadné nabírání svalové hmoty a rychlou regeneraci.

 7. Zavést dobrovolnický systém a usnadnit nástup novým zaměstnancům
  Chceme to nejlepší ne­jen pro naše zákazníky, ale i pro naše zaměstnance. Chystáme se proto zavést dobrovolnické dny, nový motivač­ní systém odměn, Etický kodex a otevřeně se přihlásíme k Chartě diverzity. Novým kolegům usnadníme zaučování a vyčleníme jim pomoc těch, kteří už firmu dobře znají.

 8. Ještě více se zapojit do rozvoje Sedlčanska
  Naše kořeny jsou na Sedlčansku. Fungují tady obě naše provozovny a v regionu žije i většina našich zaměstnanců. Chceme spojit síly s místními organizacemi a podnikateli a společně přispět k rozvoji turismu a podpořit místní ekozemědělce, aby se stali inspirací ostatním.

Report udržitelnosti

Podnikat udržitelně je pro nás jediná možná cesta. A v tom máme jasno od začátku existence Zemanky. Na tento přístup klademe důraz ve všech oblastech, které můžeme ovlivnit. Naši práci děláme poctivě, a proto každý rok zveřejníme transparentní report, ve kterém zhodnotíme, jak se nám to daří.

Report 2020Report 2021Report 2022

Etický kodex

Společně s našimi zaměstnanci jednáme v souladu s hodnotami a principy, které v Zemance vyznáváme. Tento soubor pravidel jsme sepsali do našeho Etického kodexu. Zahrnuje popis pracovních podmínek, firemní kultury i osobní zodpovědnosti náš všech.

Podporujeme

Jsme nadační fond, ale především lidé, kteří se rozhodli DOPROVÁZET mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života.

Poprvé odchodem z biologické rodiny a podruhé odchodem z dětského domova, kdy se často ocitají v nepříznivých situacích a jsou zcela odkázáni jen sami na sebe. Rozhodli jsme se tento pocit nejistoty a samoty ZMĚNIT!

Nadační fond Veroniky Kašákové

Agentura NAVZDORY se skládá z party nadšenců do up-cyclingu, která svou kreativitou vzdoruje neefektivnímu nakládání s odpady. Z použitých materiálů dokáží vytvořit kreativní reklamní předměty, workshopy, ale také umělecké objekty. Ať už se jedná o staré reklamní bannery, tiskoviny, autopásy, hasičské hadice, se vším si poradí. Udržitelnost může taky chutnat, tak objevte s nimi kouzlo ECO cateringu.

NAVZDORY s.r.o.

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Hájí zájmy více než 370 členů z řad korporátního, neziskového, vzdělávacího i veřejného sektoru s cílem zvýšit jejich potenciál a kompetence v oblasti CSR a udržitelnosti.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR)

Usilujeme o sebevědomou, chytrou a udržitelnou ekonomiku.

Změna k lepšímu

Skutečně zdravé školy nabízejí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Škole pomáhají dětem také získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňují svým žákům porozumět vztahům, mezi jídlem a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé a kvalitní potraviny.

Skutečně zdravá škola

Síť k ochraně demokracie propojuje občanskou společnost, aby v případě ohrožení demokratického základu naší země včas a koordinovaně zakročila a dosáhla nápravy. Sdružuje všechny, kdo se chtějí podílet na ochraně principů demokratického právního státu vyjádřených v Ústavě a Listině základních práv a svobod.

 

Síť k ochraně demokracie

Poslaním Potravinovébanky Jihočeského kraje z.s. dále jen je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. ve svém poslaání respektuje Chartu evropských bank, kter je nedílnou součástí stanov.

Potravinová banka Jihočeského kraje

Dezinformace. Všichni si myslíme, že je poznáme a kroutíme hlavou, jak můžou být ostatní tak naivní a neinformovaní. Pro demokratickou společnost jsou ale velmi nebezpečné. Téma dezinformací šířených takzvanými alternativními zpravodajskými portály se v Česku stalo nejskloňovanějším společenským tématem.

Spolek NELEŽ

Ekonews je zpravodajský web založený dlouholetými ekonomickými novinářkami Martinou Patočkovu a Veronikou Němcovou. Obsahem jsou zejména témata z oblasti ekologie a udržitelnosti, vždy s ohledem na ekonomickou stránku. Naším cílem je inspirovat jak firmy a jejich manažery příběhy a zkušenostmi z různých oborů, tak přinášet informace o dění v této oblasti a edukovat čtenáře v tomto tématu. Neboť bez kvalitních informací založených na faktech se společnost dále neposune.

Ekonews

Získané ocenění

V Zemance uplatňujeme pravidla ekologicky šetrného udržitelného provozu ohleduplného k životnímu prostředí. Používáme pouze ekologické čistící prostředky, recyklované kartony a papíry a odebíráme energii pouze z obnovitelných zdrojů. To vše se promítá do získání řady ocenění a certifikátů.

Jedinečným způsobem oceňuje závazek značek k ochraně klimatu, udržitelnosti a ekologické odpovědnosti.

GREEN BRANDS

První dodavatel elektřiny, která pochází jen z obnovitelných zdrojů.

Nano Energies

Zvolili jsme si uvědomělý přístup, který je založený na udržitelném provozu, je etický k zaměstnancům i zákazníkům a šetrný k životnímu prostředí.

Udržitelný e-shop