„SPOLEČNÉ KOMUNIKÉ JANA ZEMANA a HANY ZEMANOVÉ

V souvislosti s koncem našeho dlouholetého partnerského vztahu a finálním vypořádáním našich vzájemných práv a povinností jsme se rozhodli zveřejnit výsledek naší dohody.

Biopekárnu Zemanka jsme založili jako rodinný podnik v roce 2006. Stěžejními osobami pro její vznik a rozvoj byli Jan Zeman, Hana Zemanová a Věra Zemanová, matka Jana Zemana. Jan Zeman měl po celou dobu na starosti vedení firmy, finanční stránku podnikání, obchodní a administrativní činnosti. Věra Zemanová působila se svými odbornými zkušenostmi z oboru pekařství a cukrářství jako vedoucí provozu a hlavní technolog pekárny. Hana Zemanová, coby uznávaná odbornice na zdravé vaření a kvalitní suroviny, měla s Janem Zemanem zásadní podíl na vymýšlení celého projektu Zemanky i na její faktické činnosti, a to zejména na výběru používaných surovin tak, aby výsledné produkty byly chuťově i nutričně atraktivní pro různé skupiny zákazníků. Hana spolu s Věrou Zemanovou spoluvytvořily receptury pro základní řadu sušenek a krekrů a Hanka vždy podporovala Biopekárnu Zemanka marketingově, a to zejména díky zájmu mnoha médií. Za dobu našeho partnerství Hana Zemanová napsala knihy Biokuchařka a Bioabecedář, k jejichž vzniku přispěl Jan Zeman vytvořením ekonomického modelu spolupráce s nakladatelstvím a jeho zajišťováním.

Až do našeho vypořádání v souvislosti s rozvodem našeho manželství byl podíl v Zemance součástí našeho společného jmění. Nyní, dle dohody mezi Hanou Zemanovou a Janem Zemanem, připadne Biopekárna Zemanka do výlučného vlastnictví Jana Zemana, který zůstává jediným společníkem a jednatelem Zemanky a dobudoucna nadále samostatně ponese veškerou odpovědnost za její další vývoj.

Hana Zemanová se již nebude v Zemance nikterak angažovat, neponese za její vývoj žádnou odpovědnost a soustředí se na svou publikační činnost a jiné aktivity v oblasti zdravého životního stylu, ekologického zemědělství a biopotravin. Její aktivity můžete nadále sledovat na www.biokucharka.cz nebo na www.hankazemanova.cz.

Naše cesty se rozcházejí a přejeme si navzájem vše dobré v dalším osobním i profesním životě.

Jan Zeman a Hana Zemanová"