Jak jistě víte, podnikání Biopekárny Zemanky vedu od začátku udržitelným směrem. Mimo to, že udržitelnost vnímám jako důležitou pro přírodu i společnost, jsem také zastáncem toho, že samotnému podnikání dodává úplně jiný rozměr a spoustu skvělých příležitostí. V posledních měsících se také začíná mluvit o pojmu ESG a spoustu lidí jej s udržitelností zaměňuje. Rád bych vám rozdíl mezi pojmy vysvětlil, a také vám ukážu, jak to vypadá v praxi - tedy u nás v Biopekárně Zemance.

Jaký je mezi pojmy ESG a udržitelnost rozdíl

ESG je v poslední době velice často skloňovaný pojem. Obecně řečeno označuje udržitelné podnikání a investování. Písmeno E (Environment) hodnotí dopady firmy na životní prostředí. S (Social) se potom zaměřuje na sociální kritéria a hodnotí společenskou odpovědnost, spadá sem tedy i respektování svých zaměstnanců. A písmeno G (Governance) hodnotí odpovědný přístup k řízení společnosti. Udržitelnost je potom obecný termín pro podnikání, jejíž vizí je dělat věci lépe. Cílem udržitelnosti je, aby byly v rovnováze tři pilíře - environmentální, ekonomický a sociální.

Pro nás v Biopekárně Zemance je udržitelnost důležitou součástí byznys strategie, ESG nás ovšem také neminulo. Osobně věřím, že firma je primárně systém sociální, i když všechny teorie ji označují pouze za systém ekonomický. Jsem přesvědčen, že v dnešní době je hlavním cílem firmy generování pozitivního dopadu na společnost a okolí, zejména skrze zodpovědné chování. Vytváření ekonomického profitu je prostředkem pro dosahování zmíněného hlavního poslání, nikoliv jediným a hlavním cílem firmy. Takový přístup je základem výjimečné firemní kultury a motivace zaměstnanců, protože silný a vyšší smysl existence firmy podporuje vnitřní motivaci všech pracovníků a rovněž jejich spokojenost. V neposlední řadě má i pozitivní vliv na loajalitu zákazníků.

Legislativa - jakou hraje roli?

Nemalou roli zde hraje legislativní povinnost. ESG reporting, neboli nefinanční reporting, začíná být pro velké firmy povinný od roku 2023. To znamená, že firmy určitých velikostí budou muset vykazovat například to, jak jejich působení ovlivňuje životní prostředí, jakou produkují uhlíkovou stopu nebo jaký mají vliv na společnost. Pro menší a střední firmy nastane tato povinnost nejspíše o dva roky později.

ESG reporting a jeho příležitosti

V Biopekárně Zemance zatím nespadáme k firmám, pro které by ESG rating měl být povinný. I přesto ho však vykonáváme a udržitelností se u nás zabýváme. Proč? Protože to pro nás přináší jisté příležitosti v určitých oblastech.

cirkulární-produkty_optimized.jpg

 

Zákazníci

Pro zákazníky je to často klíčová věc při rozhodování. Podle slov mnoha finančních poradců se dnes čím dál tím více lidí zamýšlí nejen nad tím, kolik jim jejich investice vynese, ale také nad tím, koho svými penězi podpoří. Lidé začínají dávat přednost těm produktům, které jsou udržitelné a těm firmám, které se chovají lépe k životnímu prostředí i svým zaměstnancům. Jako zákazníci se každý den rozhodujeme, koho svojí peněženkou podpoříme, a koho naopak ne. Vlastně každý den naším rozhodováním o nákupech a investicích hlasujeme pro to, jaký svět kolem sebe chceme mít. Existuje již několik výzkumů, jako je například výzkum České klima 2021 od Masarykovy univerzity, dokládající důraz zákazníků na zodpovědné chování firem při jejich rozhodování.

Na výzkum České klima 2021 se můžete podívat zde.

Investoři

Setkal jsem se již s několika investory, kteří se dívají na udržitelnost firmy, jestli se chová odpovědně k životnímu prostředí nebo jestli vykazuje ESG reporting. Spoustu investorů dá těmto firmám navíc přednost před těmi, kteří tomu nevěnují až takovou pozornost. Je tak tedy často vyšší šance, že firma, která se reportingem zabývá, dostane přednost. Momentálně již i banky začínají při žádostech o úvěry zjišťovat přístup firmy k udržitelnosti a preferují firmy, které již mají nastavený nefinanční reporting. V blízké budoucnosti bude přístup společností k udržitelnosti limitující pro získání financování.

Úspory

Jedním z velkých benefitů jsou mimo jiné úspory. V Biopekárně Zemance snížíme část nákladů díky snižování vyprodukovaného odpadu. Hlavně však hledáme inovativní cesty jak využít použitý materiál - například z pytlů od mouky vyrábíme zcela nové produkty. Díky tomu šetříme na svozu odpadu a generujeme, sice menší, ale nové zdroje příjmů. Pro velké průmyslové a výrobní firmy je téma úspor nalezených v rámci udržitelnosti jednou z nejzajímavějších oblastí.

Příležitosti

Já osobně považuji téma příležitostí za nejatraktivnější. V udržitelnosti spatřuji skvělý nástroj ke generování inovací. V zásadě jde o to podívat se na stávající obchodní model, způsob distribuce či zákaznický servis úplně jinak a nacházet nová řešení. My jsme například v Zemance díky tomuto přístupu vytvořili úplně novou produktovou řadu Cirkulárních produktů a navázali obchodní partnerství se společnostmi jako je Plzeňský Prazdroj, IKEA, UGO či Costa Coffee. Rovněž jsme díky tomu vstoupili i do nových distribučních kanálů.

pytle_optimized.jpg

 

Udržitelnost musí být pro firmu vždy zisková

Na závěr bych rád sdílel, pro mě osobně, nejdůležitější myšlenku k tématu udržitelnosti a ESG v byznyse. Udržitelnost musí být pro firmu vždy zisková. Je jedno, jestli skrze úspory, nové tržby, či vyšší marže… Hlavně musí vždy generovat nové zdroje v bilanci. Pokud tomu tak není, jedná se o CSR aktivitu či neziskovou aktivitu, a na ně se vztahují jiná kritéria. Věřím, že díky tomuto přístupu se udržitelnost může stát motorem dalšího ekonomického rozvoje společností, ale opravdu dlouhodobě udržitelného jak environmentálně, tak i sociálně.

Na všechny naše výsledky v rámci případové studie „Průkopníci ESG v ČR“ se můžete podívat zde.

Dalším důkazem našeho udržitelného počínání je i naše „Strategie udržitelnosti”, kterou se můžete inspirovat na následujícím odkaze.