Report udržitelnosti Biopekárna Zemanka za rok 2021 je venku ? A máme radost, že vám ho můžeme ukázat.

Mám radost, že vám můžeme ukázat v pořadí již druhý Report udržitelnosti. Všichni v Zemance totiž máme stejný cíl – chceme, aby naše činnost měla co nejmenší zátěž pro okolí i životní prostředí obecně. Proto jsme si pro příštích pět let v oblasti udržitelného podnikání určili 5 klíčových oblastí a zavázali se k 8 konkrétním a měřitelným cílům. A jelikož naši práci děláme poctivě, vydáváme každý rok transparentní report, ve kterém zhodnocujeme, jak se nám to celé daří.

A jaký pro nás v tématu udržitelnosti byl rok 2021? Nazval bych ho rokem nastavování procesů a rokem, kdy jsme ještě žili zpracováním celkové Strategie udržitelnosti na období 2020 až 2027. Právě Strategie udržitelnosti a první report za rok 2020 jsme dokončili na podzim roku 2021 a nezbylo nám již moc času na rozvíjení stanovených cílů. Zbývající období roku 2021 jsme proto využili zejména na rozvoj kroků akčního plánu k naplňování Strategie a k nastavení procesů, kompetencí a zodpovědnosti jednotlivých členů týmu. Zásadnější progrese v naplňování našich cílů tak nastává až v roce letošním. Ale o nich zase až v reportu příštím ?.

Nyní, pokud máte zájem, ponořte se do četby toho, co se nám v roce 2021 podařilo v naplňování udržitelného podnikání, a nechte se tím inspirovat pro vaše udržitelné podnikání.

Díky všem, že jste na této cestě s námi ?

#udrzitelnost #report #strategieudrzitelnosti

Podpis JZ