Co přivedlo Jana Zemana z Biopekárny Zemanka k tématu udržitelnosti? Jaký udržitelný projekt ho v poslední době nejvíce zaujal? I na to odpovídá majitel oceňované pekárny v anketě mezi Tvářemi udržitelnosti projektu [ta] Udržitelnost.

Co vás osobně přivedlo k tématu udržitelnosti?

Pro mě je udržitelnost jedno z klíčových životních témat. Byla i jedním z důvodů proč jsem opustil kariéru daňového poradce a začal se věnovat biopotravinám a ekologickému zemědělství, tedy i důvodem proč vznikla Biopekárna Zemanka. Jednou z mých hodnot je i zodpovědnost za své jednání a podnikání. A v udržitelnosti je zodpovědnost obsažena. Vždy jsem se díval jaké dopady má moje podnikání a hledám způsoby jak negativní dopady minimalizovat. Ideálně najít i aktivity, které v podnikání přinášejí pozitivní dopady na okolí, společnost či přírodu. Pro mě je rovněž nesmírně důležité, aby udržitelnost přinášela v byznysu pozitivní ekonomické výsledky a byla tedy zisková. Pak může být součástí firemních strategií a být dlouhodobě rozvíjena. Jsem přesvědčen, že nyní již má být cílem podnikání rovnováha mezi ekonomickým ziskem a pozitivním dopadem na okolí.

 

 

Jaký udržitelný projekt vás v poslední době nejvíce zaujal?

Založení iniciativy NoGreenwashing, projekt společnosti ReKáva na systém sběru kávové sedliny a hlavně uvedení bezobalového řešení prodeje potravin společnosti MIWA v supermarketech Albert.

 

 

Jak ještě více podpořit zájem o téma udržitelnosti v běžné populaci?

Já věřím na pozitivní motivaci. Nemyslím si, že zájem podpoří vyhlášky či legislativa. Zatím si většina veřejnosti myslí, že udržitelnost je něco navíc, dobročinnost a hlavně nezisková aktivita. Až na to budeme mít, tak to dělejme. Takové paradigma mohou podle mě změnit jen firmy, respektive vedení firem. Dát najevo, že udržitelnost je součástí běžné firemní strategie a právě, že ona může přinášet konkurenční výhodu a vyšší ziskovost. Vše podpoří pak dobré příklady z praxe. A úplně nejvíc podpoří zájem o udržitelnost projekty, které ukážou, že chovat se udržitelně, přináší výhody, zejména finanční. Kdy prostě udržitelné produkty a služby budou levnější než ty neudržitelné.

 

 

O jaké oblasti v souvislosti s tématem udržitelnosti se podle vás stále hovoří málo?

Myslím si, že se o udržitelnosti jako celku mluví málo. Hlavně o tom co vše obsahuje, co vše vlastně udržitelnost a udržitelný přístup k podnikání a životu zahrnuje. Zde jsme teprve na začátku. Málo se mluví i o tom, že udržitelnost je vlastně o nastolování rovnováhy a přijetí zodpovědnosti za svoje chování, ať už jako jednotlivec či organizace. Proto si myslím, že ještě dlouho bude trvat než tato debata bude rezonovat, protože současné nastavení ekonomických a politických systémů nastolování rovnováhy a přijímání zodpovědnosti vůbec nepodporuje, spíše naopak.

 

 

Máte návod na to, jak se úspěšně vyhnout greenwashingu?

Z mé zkušenosti z praxe jsou dva základní pilíře jak předejít greenwashingu. Prvním je hodnotový management. Nastavení hodnot ve firmě tak, aby nebylo tolerováno neetické chování a udržitelnost bylo skutečným cílem v každodenním firemním rozhodování, na každé úrovni. Pak obtížně dochází k prosazení aktivit, které jsou udržitelné jen na oko. Druhým pilířem je důsledné shromáždění a ověření veškerých informací a dat při rozhodování o aktivitách v udržitelnosti. Někdy je komunikace firem greenwashingem i z neznalosti nebo právě z neověření všech informací o na první pohled dobré udržitelné aktivitě.

 

Jan Zeman je intuitivní podnikatel, vizionář, majitel firmy Biopekárna Zemanka, mentor a propagátor udržitelného podnikání. Vybudoval od nuly úspěšnou firmu založenou na hodnotách a podporující rozvoj ekologického zemědělství. Velký propagátor inovací a cirkulární ekonomiky. Zemanka již 15 let kombinuje tradiční postupy a inovace, které v sektoru potravinářství nejsou obvyklé a naplňuje vizi, že udržitelnost a sociální odpovědnost mohou být v souladu s ekonomickou ziskovostí.

 

Zdroj: https://www.taudrzitelnost.cz/post/5-ot%C3%A1zek-pro-jana-zemana