E-SHOP

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Obchodní firma: Biopekárna Zemanka s.r.o.

Sídlo: Oříkov 29, 264 01 Sedlčany

Identifikační číslo: 29145422

Spisová značka: C 203721 vedená u Městského soudu v Praze

Zástupce pro osobní údaje: Barbora Vaňková, + 420 318 677 275, barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz

2. Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů

Účely zpracování: plnění povinností dle kupní smlouvy, přímý marketing

Právní základ: zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

3. Oprávněné zájmy správce

Navázání další spolupráce s kupujícím, realizace dalšího prodeje zboží kupujícímu.

4. Příjemce osobních údajů

Osobní údaje kupujícího jsou předávány smluvnímu přepravci, který zajišťuje přepravu zboží kupujícímu, a to v rozsahu nezbytně nutném pro doručení objednávky kupujícímu.

5. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Do uplynutí jednoho roku od skončení účinnosti kupní smlouvy.

6. Právo na přístup k osobním údajům a další práva kupujícího

Kupující má právo získat potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup ke svým osobním údajům a dále má právo:

  1. na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;

  2. na bezodkladný výmaz osobních údajů, pokud je naplněn některý z důvodů výmazu;

  3. na omezení zpracování osobních údajů, pokud je naplněn některý z důvodů omezení;

  4. získat osobní údaje, které poskytl v čitelném formátu a právo tyto předat jinému správci;

  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů;

  6. nebýt subjektem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování vč. profilování, které má pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

Žádosti, dotazy a jakékoliv jiné podněty lze zaslat na emailovou adresu barbora.vankova@biopekarnazemanka.cz, anebo na výše uvedenou adresu sídla společnosti.

7. Právo podat stížnost

Pokud se kupující domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů, je oprávněn podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

8. Smluvní požadavek na poskytnutí osobních údajů

Požadavek na poskytnutí adresních a identifikačních údajů je nezbytný pro uzavření kupní smlouvy, a to pro účely náležité identifikace smluvních stran a doručení zboží kupujícímu. V případě neposkytnutí těchto údajů není možno smlouvu uzavřít.

Biopekárna Zemanka s.r.o.

INFORMACE O PRÁVU VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kupující je oprávněn vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu prodávajícího.

Pokud kupující vznese námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje kupujícího pro tyto účely zpracovávány.

Biopekárna Zemanka s.r.o.

VŠE O NÁKUPU

|

KDE NAKUPOVAT

|

PRO OBCHODNÍKY

|

PODPORUJEME

|

NOVINKY

Copyright © 2011 - 2021 Biopekárna Zemanka s.r.o. | prohlášení

Přihlášení

Přihlaste se k odběru NEWSLETTERU a využijte slevu 200 Kč na první nákup*

PŘIHLAŠTE SE K NÁM!
- zúčastněte se uzavřených akcí jen pro členy
- budete o akcích vědět jako první
- dostávejte NOVINKY
* Slevový kupón lze uplatnit na zboží v minimální hodnotě 2000 Kč. Kupón není možné spojit s jinou slevou. Přihlášením k odběru NEWSLETTERU souhlasíte se zasíláním informací elektronickou formou od provozovatele internetových stránek.
nebo již nezobrazovat