Košík

POZOR SOUTĚŽ

24.08.2020

POZOR SOUTĚŽ

Pošlete nám do komentáře pod HLAVNÍ příspěvek na našem FB profilu fotku svého zážitku s pivovarskými krekry a vyhrajte balíček obsahující všechny tři příchutě pivovarských krekrů a půl litru Pilsner Urquell v hodnotě 500 Kč. Více najdete na našem FB profilu.⁠

 

Pravidla soutěže:

 

 1. Pořadatelem soutěže je Biopekárna Zemanka s.r.o., Oříkov 29, Sedlčany, 26401, IČO 29145422, dále jen „pořadatel“.
 2. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli a nikoli Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku.
 3. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s minimálním věkem 18 let, která akceptuje tato pravidla soutěže. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.
 4. Soutěžit je možné v období od 24.8. 2020 od 20:00 do 7.9. 2020 do 20:00 (poslední odpověď, která bude zařazena do soutěže, může být vložena nejpozději ve 20:00:00). Soutěž probíhá na Facebookovém profilu Biopekárna Zemanka na adrese https://www.facebook.com/BiopekarnaZemanka . Soutěžící se do soutěže zapojí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek. Komentář musí obsahovat fotku pivovarských krekrů a místo kde pivovarské krekry mlsáte. Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit do komentáře pod soutěžní příspěvek, v průběhu trvání soutěže, maximálně 1 soutěžní komentáře.
 5. Příspěvek nesmí obsahovat žádné vulgarismy, nevhodné fotografie ani slovní útoky na pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Příspěvek musí být napsaný v českém jazyce a být originálního původu od soutěžícího.
 6. Odborná porota, po skončení soutěžního kola vylosuje ze všech příspěvků, vložených do konce soutěžního kola, vyhovujících podmínkám uvedených v bodě 4, 6 nejlepších fotek. Každý vítěz vyhrává balíček pivovarských krekrů a půl litru Pilsner Urquell v hodnotě 500 Kč. Jednotlivý soutěžící může během soutěže získat pouze jednu výhru. Opakovaná výhra není možná. Soutěžící se mohou soutěže zúčastnit pouze jednou a vložit pouze jeden soutěžní komentář pod soutěžní post. V případě vložení více komentářů v soutěži soutěžícím bude započítán pouze první vložený komentář.
 7. Výherce soutěže bude o výhře informován do 8.9.2020 pomocí soukromé zprávy. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo) a to prostřednictvím vyhodnocovacího postu nebo vložením komentáře pod soutěžní post. Pokud výherce nedodá potřebné údaje do 48 hodin od vyhlášení výsledků, tak výhra propadá a ztrácí na ni nárok.
 8. Výherci získávají výhry uvedené v bodě 6., které budou distribuovány do 20.9.2020
 9. Na výhru nevzniká právní nárok. Výhru není možné zaměnit za finanční odměnu nebo jakýkoli jiný produkt.
 10. Účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním soutěžní fotografie za účelem propagace Biopekárny Zemanka s.r.o. na adrese https://www.facebook.com/BiopekarnaZemanka a nevzniká mu další nárok na odměnu.
 11. Zpracování osobních údajů: účastník soutěže („soutěžící“) uděluje vstupem do soutěže pořadateli souhlas se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast v soutěži (jméno a příjmení výherce, jméno a příjmení doprovodu, u výherců též adresa a tel. číslo) podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů). Poskytnutí údajů je dobrovolné, svůj souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat a z databáze ho pořadatel soutěže odstraní. Pořadatel je oprávněn za podmínek výše uvedeného zákona zpracovávat osobní údaje prostřednictvím pověřených zpracovatelů. Osobní údaje soutěžících budou v rámci soutěže zařazeny do databáze pořadatele. Mohou být využity pro účely předání výhry v případě výhry soutěžícího dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších právních předpisů, a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu dvou let). Soutěžící má právo kdykoliv požádat pořadatele o informace, jaké osobní údaje o soutěžícím zpracovává, a to za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Soutěžící má právo požádat pořadatele o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů. Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího podle předchozí věty, má soutěžící i právo se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další případná zvláštní práva soutěžícího upravuje ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Soutěžící výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s §84 a násl. občanského zákoníku, bezplatně jméno, příjmení a místa bydliště v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, zejména oznámením výherců.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže ty soutěžící, kteří porušují pravidla, i při podezření na takové porušení. Rozhodnutí pořadatele je konečné.
 13. Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže a do 30ti dní od konce soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit pravidla této soutěže, případně soutěž bez dalšího uvedení důvodu ukončit, přičemž jeho rozhodnutí je účinné okamžikem zveřejnění.

VŠE O NÁKUPU

|

KDE NAKUPOVAT

|

PRO OBCHODNÍKY

|

PODPORUJEME

|

NOVINKY

Copyright © 2011 - 2021 Biopekárna Zemanka s.r.o. | prohlášení

Pole označená (*) jsou povinná
Email musí být ve správném formátu, př.: jmeno@server.cz
Telefon musí být v číselném formátu se státní předvolbou, př.: +420 123 456 789
Ostatní pole musí obsahovat minimálně 2 symboly
Pokud se registrujete, hesla se musí schodovat a obsahovat minimálně 4 symboly

Chybně vyplněná pole jsou zvýrazněna červeně

Přihlášení

Přihlaste se k odběru NEWSLETTERU a využijte slevu 200 Kč na první nákup*

PŘIHLAŠTE SE K NÁM!
- zúčastněte se uzavřených akcí jen pro členy
- budete o akcích vědět jako první
- dostávejte NOVINKY
* Slevový kupón lze uplatnit na zboží v minimální hodnotě 2000 Kč. Kupón není možné spojit s jinou slevou. Přihlášením k odběru NEWSLETTERU souhlasíte se zasíláním informací elektronickou formou od provozovatele internetových stránek.
nebo již nezobrazovat