jsme na Facebooku

Nákupní košík  |  Obsah košíku
položek  |  0.00 Kč

Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka
Biopekárna Zemanka

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro koncové zákazníky

 • Internetový obchod je určen pro prodej výrobků zákazníkům z České republiky a ze Slovenska.
 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím a uhrazením kupní ceny.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře nebo závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech dle platného zákona.

Dodací podmínky:

 • Termín dodání je maximálně do 3 pracovních dnů od objednávky, standardně 2 dny od objednávky.
 • V případě, že z provozních důvodů nebude možné dodací lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem.
 • U platby dobírkou začíná dodací doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek dodací lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
 • K objednanému zboží je účtováno přepravné v rámci České republiky, které není součástí ceny uvedené v ceníku. Cena za přepravu tvoří v souhrnné faktuře samostatnou položku.
 • Smluvní dopravce je společnost Geis (http://www.geis-group.cz/cz). Svou zásilku .si můžete nechat dopravit do výdejního místa http://www.geispoint.cz
 • Pravidelné expedice jsou každý den pro celou Českou a Slovenskou republiku.

Minimální objednávka:

 • Minimální objednávka činí 10 kusů, což je přibližně 400 Kč včetně DPH, dle objednaných druhů.
 • Jednotlivé druhy v objednávce lze kombinovat.
 • Objednávku doručí přepravní služba na zadanou adresu.
 • Dopravné pro Českou republiku činí 120 Kč včetně DPH při odběru zboží do 1 000 Kč. Při odběru nad 1 000 Kč včetně DPH je doprava po ČR zdarma.
 • Dopravné na Slovensko činí 14 Euro včetně DPH při odběru zboží do 80 Euro. Při odběru zboží nad 80 Euro včetně DPH je doprava na Slovensko zdarma. 

Platby:

 • Platba dobírkou při převzetí, faktura je vložena v zásilce.
 • Všechny ceny jsou s DPH.
 • Slevy uplatněné při nákupy se nanačítají, vždy je možné uplatnit pouze jeden druh slevy. 

Práva a povinnosti prodávajícího:

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat ho na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od našeho přepravce obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad a potvrzení o převzetí finanční částky odpovídající ceně zásilky.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího:

 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při realizaci objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 Ochrana osobních údajů:

 • Při nakládání s osobními údaji se provozovatel zavazuje, že bude dbát zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou přísně důvěrné, tudíž budou použity pouze pro vnitřní potřebu a nebudou nikde zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity.

 Zasílání informací:

 • Zákazník si může při své registraci zvolit možnost zasílání obchodních informací zejména o nových produktech, akčních nabídkách či pořádaných akcích. V případě tohoto jeho souhlasu mu budou předmětné informace nepravidelně zasílány prostřednoctvím e-mailu. Zákaník je oprávněn odmítnout zasílání předmětných informací a to při registraci či kdykoliv později. V tomto případě mu obchodní informace nebudou zasílány.

Závěrečná ustanovení:

 • Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu www.biopekarnazemanka.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto Obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.

Copyright © 2011 - 2016 Biopekárna Zemanka s.r.o.
Programování a webdesign MagicHouse s.r.o. | Grafika, design Lucy&Lucy

úvod | napište nám | mapa serveru | mapa produktů
právní podmínky | použití dat | poslat mailem odkaz

Biopekárna Zemanka s.r.o. je menší rodinná biopekárna. Ručně vyrábíme trvanlivé sladké bio sušenky a slané bio krekry. Pečeme výhradně z certifikovaných biosurovin a při výrobě našich biopotravin nepoužíváme žádný bílý rafinovaný cukr, umělé ztužené tuky, chemické konzervanty, umělá barviva ani aromata. Biopotraviny,které vyrábíme jsou nejenom skvělé na chuť, ale pocházejí z těch nejkvalitnější surovin ekologického zemědělství. V sortimentu našich bio potravin naleznete sladké sušenky, slané krekry, dětské sušenky a bezlepkové sušenky.

Všechny receptury našich biopotravin jsou originální. Samozřejmě včetně bezlepkové řady našich biosušenek. Jedná se o první bezlepkovou řadu bio sušenek, která je výjimečná svým složením i chutí. Není určena jen pro lidi s bezlepkovou dietou, ale i pro všechny kdo mají rádi pohankovou, kukuřičnou či rýžovou mouku a chtějí omezit lepek ve své stravě. Určitě naše bezlepkové biopotraviny vyzkoušejte.